Missie en Visie JCI

Met de lokale afdeling van Waregem ondersteunen wij mee de missie “groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen”

Dit doen we aan de hand van 4 pijlers: 

  1. Business – het promoten en ondersteunen van ondernemerschap
  2. Vorming – young potentials ondersteunen in hun ontwikkeling door het voorzien van trainingen, lezingen, expertise, netwerk, … 
  3. Gemeenschap – IMPACT. Dit is het woord waar we bij stilstaan binnen JCI. Het draait om impact creëren en samen met anderen postieve veranderingen te brengen binnen de gemeenschap.
  4. Internationalisme – dit niet enkel lokaal, maar ook nationaal en internationaal.  

Hieronder kan je een filmpje bekijken met wat meer uitleg over de werking en geschiedenis van JCI in België